Dokumentacja medyczna – problemy z uzyskaniem kopii

Coraz częściej w praktyce spotykam się z problemami klientów Kancelarii z uzyskaniem dostępu do dokumentacji medycznej, która ich dotyczy. W sytuacjach gdy pacjent uznaje, ze doszło do błędu medycznego bądź czuje się w inny sposób poszkodowany działaniem lekarza, personelu, szpitala bądź ZOZu, jedyną formalna informacją o zakresie leczenia bądź podjętych w stosunku co do osoby pacjenta czynności jest przede wszystkim dokumentacja medyczną. Kopia dokumentacji medycznej zostaje pacjentowi udostępniana ma wniosek np. pisemnie oraz najczęściej odpłatnie.
Dokumentacja medyczna to nic innego jak wszelkie wpisy w karcie pacjenta, informacja o wyrażeniu lub nie zgody na zabieg/badanie, informacja o przyjęciu pacjenta, diagnozie, badaniach i wynikach itp.
Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w
art. 24
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Z kolei informacje o tym jakie informacje powinny znajdować się w dokumentacji medycznej stanowi art. 26 w/w ustawy
Art.25.
1. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4) datę sporządzenia.
2. W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1.
Dostęp do dokumentacji medycznej maja osoby których dokumentacja dotyczy – pacjent bądź osoby upoważnione przez pacjenta.

Na wniosek zainteresowanego placówka po uiszczeniu stosownej opłaty wydaje dokumentacje medyczna.
Zgodnie z art. 29. Ustawy

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Opublikowane przez Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: