Rewolucyjne zmiany KPC 2019 – sprawy gospodarcze cz.1…

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku – o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, przeprowadzono szeroką reformę kpc. Ustawodawca ponownie przywrócił postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne od postępowania w sprawach cywilnych. Niniejszy wpis ma na celu przybliżenie problematyki dotyczącej nowowprowadzonego art. 4581 § 1 KPC który określa zakres zastosowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych jako całokształt spraw gospodarczych rozpoznawanych w procesie. Regulacja ta stanowiąc superfluum, wyłącza ogół spraw należących do postępowania nieprocesowego czy egzekucyjnego. W świetle § 2 powołanego przepisu, w sprawach rozpoznawanych w odrębnym postępowaniu gospodarczym przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się jedynie w zakresie, w którym nie są sprzeczne z przepisami tego pierwszego. Wyjątek stanowią sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym, europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i elektronicznym  postępowaniu upominawczym.art. 4581 § 1 KPC określa zakres zastosowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych jako całokształt spraw gospodarczych rozpoznawanych w procesie. Regulacja ta stanowiąc superfluum, wyłącza ogół spraw należących do postępowania nieprocesowego czy egzekucyjnego. W świetle § 2 powołanego przepisu, w sprawach rozpoznawanych w odrębnym postępowaniu gospodarczym przepisy o innych postępowaniach odrębnych stosuje się jedynie w zakresie, w którym nie są sprzeczne z przepisami tego pierwszego. Wyjątek stanowią sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym, europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i elektronicznym postępowaniu upominawczym.1 (M.Rzewuski „Nowa procedura gospodarcza” – lex.el. 2019 ) Głównym celem ustawodawcy podczas projektowania zmian dotyczących rygoryzmu postępowania gospodarczego miał na celu przede wszystkim przyśpieszenie rozpoznania sprawy, aktualnie zamierzeniem jest aby sprawa gospodarcza zakończyła się orzeczeniem w terminie do 6 miesięcy od wniesienia przez pozwanego odpowiedzi na pozew. Ponadto ważnym jest również ograniczenie możliwości dysponowania sprawą gospodarczą oraz wyłączeniu stosowania niektórych instytucji typowych dla procesu zwykłego. Celem realizacji powyższych założeń w odrębnym postępowaniu gospodarczym nie jest po zmianach dopuszczalne: – zmiana przedmiotowa powództwa, polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast lub obok dotychczasowego (jednak w przypadku zmiany okoliczności powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego równowartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się – rozszerzyć powództwo o świadczenia za kolejne okresy) – art. 4588 § 1 KPC; – zmiany podmiotowe powództwa na podstawie art. 194-196 i 198 KPC (dopuszczalne są jedynie interwencje główna i uboczna oraz przypozwanie) – art. 4588 § 2 KPC; – przekazanie sądowi okręgowemu przez sąd rejonowy sprawy pozostającej w związku ze sprawą prowadzoną przez ten pierwszy na podstawie art. 205art. 4588 § 2 KPC; – zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 5art. 4588 § 2 KPC; – powództwo wzajemne – art. 4588 § 2 KPC. I tak jednym z najbardziej istotnych założeń reformy jest ograniczenie czasowe powoływania twierdzeń i dowodów.

Odzwierciedleniem zasady szybkości postępowania w sprawach gospodarczych jest wprowadzenie bardziej dotkliwych niż w procesie zwykłym ograniczeń czasowych w powoływaniu twierdzeń i dowodów. Strony sprawy gospodarczej winny bowiem podać wszelkie twierdzenia co do faktów i dowody na ich poparcie już w pierwszych pismach procesowych (art. 4585§ 1 KPC). Ponadto doręczając pouczenia, o których mowa w art. 4584§ 1, przewodniczący ma obowiązek wezwać stronę, aby w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż tydzień, powołała wszystkie twierdzenia i dowody (art. 4585 § 2 KPC). Rygoryzm regulacji łagodzi § 3 przepisu uprawniający przewodniczącego do określenia, stosownie do okoliczności sprawy, innego terminu do powołania przez stronę twierdzeń i dowodów 17 .

Ustawodawca podkreślił, że „rozwiązania zawarte w proj. art. 4585 § 1-3 stanowią lex specialis wobec przepisów art. 20512 i mają na celu wymuszenie na stronach zwiększonej dyscypliny w celu możliwie najszybszej koncentracji materiału dowodowego. Sankcją niedochowania tego obowiązku jest pominięcie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów. Nie wyklucza to naturalnie możliwości powoływania dalszych twierdzeń i dowodów, gdyby potrzeba taka wynikła w dalszym toku sprawy (…)” 18 . W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania (art. 4585 § 4 KPC).(M. Rzewuski „Nowa procedura gospodarcza” – lex.el. 2019 )

 

Oprócz powyższych zmian w sprawach gospodarczych omówienia wymaga również kwestia instytucji tzw. Umowy dowodowej, nakaz polubownego zakończenia sporu, prymat dowodu z dokumentu i wiele innych które omówię w kolejnych wpisach na blogu.

Opublikowane przez Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: