Apelacja po reformie KPC…

Po burzliwej reformie kodeksu postępowania cywilnego, w która dotyczyła ponad 300 artykułów zmianie uległy również przepisy dotyczące apelacji w postępowaniu cywilnym.

Apelację nadal wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok tj do sądu rejonowego lub okręgowego , w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Zwrócić należy jednak uwagę na trzy zasadnicze zmiany w tym przedmiocie.

I. uchylenie przepisu art. 369 § 2 k.p.c. spowodowało wprowadzenie zasady, że złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku jest konieczną przesłanką wniesienia środka zaskarżenia. Tym samym, niewniesienie wniosku o uzasadnienie orzeczenia zamyka drogę postępowania odwoławczego. Wobec czego jeśli przewidujemy iż zamierzamy składać apelację od zapadłego w sprawie wyroku musimy złożyć i należycie opłacić wniosek o uzasadnienie wyroku.

II. w przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku (art. 329 § 4 k.p.c.), termin do wniesienia apelacji wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem, z tym że jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, to apelację uważa się za wniesioną w terminie (art. 369 § 11 k.p.c.).

III. gdy strona terminowo wniosła apelację bezpośrednio do sądu II instancji, to sąd odwoławczy jedynie zawiadamia sąd I instancji o tym fakcie i żąda przedstawienia akt sprawy (art. 369 § 3 k.p.c.). W poprzednim stanie prawnym, w takiej sytuacji termin również był zachowany, z tym że sąd odwoławczy przesyłał apelację sądowi I instancji.

Podsumowując celem zachowania prawa do wniesienia środka zaskarżenia w postaci apelacji należy pamiętać o złożeniu prawidłowo opłaconego wniosku o sporządzenie i przesłanie uzasadnienia wyroku a następnie w terminie 14 dni złożenie prawidłowo opłaconej apelacji do sądu. W przypadku wniesienia apelacji bez wcześniejszego złożenia wniosku o uzasadnienia apelacja zostanie odrzucona.

Opublikowane przez Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: