Rekompensata za utracone prawo do deputatu węglowego – drugie podejście…

Tysiące ludzi w Polsce obecnie stara się po wniesieniu powództwa do Sądu o uzyskanie jednorazowej rekompensaty z tytułu utraconego prawa do węgla. W 2018 roku po decyzjach odmownych, bądź po braku doręczenia decyzji zainteresowanemu jedyną drogą dochodzenia swoich praw było wniesienie pozwu do Sądu pracy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. W minionych tygodniach w mediachCzytaj dalej „Rekompensata za utracone prawo do deputatu węglowego – drugie podejście…”

Koszty sądowe…

Prowadzenie postępowania cywilnego wymaga opłacenia kosztów sądowych, na które składają się zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (w skrócie – KSCU): opłaty sądowe i wydatki. Koszty możemy podzielić na następujące rodzaje opłat sądowych: stałe (pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe i we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe – sąCzytaj dalej „Koszty sądowe…”

RODO – nastroje po wdrożeniu…

W maju bieżącego roku, a dokładnie w dniu 25.05.2018 roku,  zaczęły nas obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jak wynika z aktualnych badań większość przedsiębiorstw w dalszym ciągu nie wdrożyła regulaminów oraz zasad funkcjonowania związanych ze zmianami. Tak naprawdę niewiele się zmieniło w ochronie danych osobowych osób fizycznych oraz  osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze,Czytaj dalej „RODO – nastroje po wdrożeniu…”