Apelacja po reformie KPC…

Po burzliwej reformie kodeksu postępowania cywilnego, w która dotyczyła ponad 300 artykułów zmianie uległy również przepisy dotyczące apelacji w postępowaniu cywilnym. Apelację nadal wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok tj do sądu rejonowego lub okręgowego , w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Zwrócić należy jednak uwagę na trzy zasadniczeCzytaj dalej „Apelacja po reformie KPC…”

Rewolucyjne zmiany KPC 2019 – sprawy gospodarcze cz.1…

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku – o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, przeprowadzono szeroką reformę kpc. Ustawodawca ponownie przywrócił postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne od postępowania w sprawach cywilnych. Niniejszy wpis ma na celu przybliżenie problematyki dotyczącej nowowprowadzonego art. 4581 § 1 KPC który określa zakresCzytaj dalej „Rewolucyjne zmiany KPC 2019 – sprawy gospodarcze cz.1…”